Wednesday, December 30, 2009

Pegasus

FS-957
FS-960
Blanche + Alex

Leica M6TTL + Leitz Xenon 1.5/50 + Kodak PX125 (@ 500 ISO)

Monday, December 21, 2009

Thursday, October 29, 2009

Thursday, October 08, 2009

Tuesday, October 06, 2009

Monday, September 21, 2009

Monday, September 14, 2009